Historia naszej firmy

Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich wWarszawie została założona 1 czerwca 1952 roku działając pod nazwą Rzemielśnicza Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, swoją działalnością objęła teren całej Warszawy.
Główną zasadą, która pozwoliła przetrwać początkowy bardzo ciężki okres, była ścisła współpraca między członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.
Przez okres pierwszych pięciu lat kształtowała się mentalność członków spółdzielni, którzy zrozumieli że w jedności siła, która pozwoliła, że wspólny warsztat pracy jakim jest spółdzielnia, daje wszystkim pełnię zadowolenia zarówno z warunków socjalno-bytowych, jak i poczucia dobrze spełnionego obowiązku.
Od 1.07.1975 została powołana Krajowa Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich z siedzibą we Wrocławiu zrzeszająca dotychczasowe Spółdzielnie Kominiarskie w poszczególne oddziały.
Zmiany ustrojowe w 1989 roku spowodowały przekształcenie Krajowej Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich na samodzielne Spółdzielnie.
Nasza Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich funkcjonuje pod tą nazwą do dziś.
Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000188086.
Działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze
(Dz.U. z 2003 r. Nr. 188 poz. 1848 z póżniejszymi zmianami).