Nasze zakłady oferują następujące usługi:

 • Czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
 • Sprawdzanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) na ciąg i drożność wraz z szkicem przewodów ponad dachem oraz potwierdzeniem lokatorskim z przeprowadzonej kontroli
 • Sprawdzanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej
 • Roczne przeglądy kominiarskie
 • Opiniowanie przewodów kominowych do Zakładów Gazownictwa
 • Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych
 • Konserwacja i obsługa kotłowni na paliwa stałe, płynne i gazowe
 • Udrożnienie przewodów kominowych
 • Uporządkowanie podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
 • Montaż nasad wiatrochronnych
 • Zabezpieczanie przewodów kominowych przed ptakami
 • Sprawdzanie wnętrza przewodów kominowych kamerą TV
 • Wykonywanie pomiarów ciągów kominowych
 • Roboty ogólnobudowlane związane z kompleksowymi naprawami przewodów kominowych
 • Remonty kominów